0536 - Max Morawski

Outpost 13 (Border Lookout Deck)

Posterunek 13 (Graniczny Pokład Obserwacyjny)

Powered by SmugMug Log In