2691 - Max Morawski

I sit and listen dreamlessly, whispering your name into empty space

W bezdenną pustkę szepcząc twe imię bezdrzemnie trwam

Powered by SmugMug Log In