2717 - Max Morawski

I'm not tormented, I let it go. Lone in the shadows, now free to breathe, now free to live.

Koniec męczarni, niech dzieje się. Sam wśród ciemności, wolny by być, wolny by żyć.

Powered by SmugMug Log In