She's not broken, she's just untainted - Max Morawski

She's not broken, she's just untainted

Z nią wszystko w porządku, jest nieskażona

Powered by SmugMug Log In