We share a world, we share a sun
Nasz własny świat, i nasze własne słońce