What I feel, what I know
Tego, co czuję, tego, co wiem