She's not broken, she's just untainted
Z nią wszystko w porządku, jest nieskażona