With a solar knife I split the sky
A słoneczną szablą rozpłatam niebiosa