Protective fence at the warp drive research facility

Protective fence at the warp drive research facility

Ogrodzenie ochronne kampusu badawczego napędów nadświetlnych

Tenebrous essence exposed to the elements of the host environment

Tenebrous essence exposed to the elements of the host environment

Esencja mroku wystawiona na działanie żywiołów środowiska gospodarza