Opowieści oceanu I
Tales of the Ocean I
Bezkres
L'infinité
The infinitude
Niespieszna dostojność
Unhurried dignity
Początek Bezpotrzebowania
The start of unneeding II
Na spacerze do nieba
At the walk to heaven
Początek Bezpotrzebowania
The start of unneeding
Wolność
Liberté
Freedom
Ziemia Święta
The Holy Land
Koniec podróży
The journey’s end
Moje serce
Mon cœur
My heart
Prawdziwe zrozumienie
The real understanding
Przyjaciele
Amis
Friends
Wielki Ra
Le Ra
The Ra
Nad Zatoką Marzeń
At the Daydream Bay
Wyspa
l'Île
The Island
Kalejdoskop
Caléidoscope
Caleidoscope
Rozkoszuj się spokojem i daj światu być sobą
Revel in peace, and let the world be itself
Nagłe motyle
Sudden butterfies
W Świątyni Ziemi
In the Temple of Earth
Opowieści Oceanu II
Tales of the Ocean II
MODERNE
Recent artworks I am probably still working on