Naczelny
Prime
Regionalne Centrum Dowodzenia, Ziy
Regional Command Centre, Ziy
Przystanek nr 7
Arrêt no 7
Station No 7
Zapora
The Barrier
Zewnętrzne struktury obronne, Obwód 4
Outer Security Defence, District 4
Posterunek graniczny, Pustynia Arharrat
Poste frontière, désert d'Arharrat
Frontier outpost, Arharrat Desert
Fabryka w Kirlan, na klifach Raggaru
Factory building in Kirlan, by the Raggar Cliffs
Therapeutic Thriftlessness
Przedsionek, Centrum Rekreacyjne, Aglomeracja Kaha
Lobby, Leisure Centre, Kaha City
Pomnik Pierwszych Odkrywców
Commémoration du Premier Explorateur
Monument to the First Explorers
Międzykontynentalna Wieża Przekaźnikowa #3 (Wyspa Ziy)
Intercontinental Transmission Tower #3 (Island of Ziy)
Na plaży
On The Beach
Oxygene
Towering marvels of the architecture of brave new worlds, where nothing is impossible.