max.morawski.photo logo image
Outpost 13 (Border Lookout Deck)
Posterunek 13 (Graniczny Pokład Obserwacyjny)