max.morawski.photo logo image
Everything is ending... but not just yet (VII)
Wszystko ma swój koniec... lecz nie dzisiaj (VII)