Third Sun, Amber Bay of Ziy
Trzecie Słońce, Bursztynowa Zatoka, Ziy