max.morawski.photo logo image
Third Sun, Amber Bay of Ziy (looking west)
Trzecie Słońce, Bursztynowa Zatoka, Ziy (widok zachodni)