max.morawski.photo logo image
Basking in the sunshine of a bygone afternoon
Upajając się promieniami wczorajszego słońca
Bain dans le soleil d'une fin d'apres-midi passée