Phantom birds calling in a moonlit night
W księżycową noc śpiewały widma ptaków