max.morawski.photo logo image
Where giants sit at the shore and sing for the sea
Gdzie olbrzymy siadają nad brzegiem i morzu śpiewają