max.morawski.photo logo image
Men living flatter those that have died
Chwalmy upadłych gdy wśród żyjących jesteśmy wciąż