Men living flatter those that have died
Chwalmy upadłych gdy wśród żyjących jesteśmy wciąż