max.morawski.photo logo image
I'm not tormented, I let it go. Lone in the shadows, now free to breathe, now free to live.
Koniec męczarni, niech dzieje się. Sam wśród ciemności, wolny by być, wolny by żyć.