max.morawski.photo logo image
I went to the shrine and wind swept my tears
Poszedłem do świątyni i wiatr osuszył me łzy