Tallest known Duuhlea mound
Najwyższy znany stos Duuhlea