max.morawski.photo logo image
Tallest known Duuhlea mound
Najwyższy znany stos Duuhlea