max.morawski.photo logo image
Command centre, Kaha City
Ośrodek dowodzenia, Aglomeracja Kaha