Out of the evening mists I have come
Spośród wieczornych mgieł przybyłem