Evening contemplation in a chilly howling wind
Wieczorna zaduma wśród mroźnych wichrów