max.morawski.photo logo image
Moving swift, yet standing still
W ciągłym biegu, nieporuszone