max.morawski.photo logo image
Residential Tower, District 3
Wieżowiec mieszkalny, Obwód 3