Monument to the First Explorers
Pomnik Pierwszych Odkrywców
Commémoration du Premier Explorateur