max.morawski.photo logo image
Monument to the First Explorers
Pomnik Pierwszych Odkrywców
Commémoration du Premier Explorateur