Monument to the First Explorers II
Pomnik Pierwszych Odkrywców II
Commémoration du Premier Explorateur II