max.morawski.photo logo image
Monument to the First Explorers II
Pomnik Pierwszych Odkrywców II
Commémoration du Premier Explorateur II
Buy a signed chromogenic photographic print